Skupština Splitskog saveza športova

Poštovani, ovom prilikom obavještavamo Vas da se 18. prosinca 2019. (srijeda) u Svečanom salonu ŠC "Gripe" (Osječka 11) s početkom u 17 sati održava redovna sjednica Skupštine Splitskog saveza športova.

Dnevni red:

1. Otvaranje sjednice Skupštine SSŠ-a
2. Izbor radnih tijela sjednice Skupštine SSŠ-a
   a) Izbor Radnog predsjedništva
   b) Izbor Verifikacijske komisije
   c) Izbor zapisničara
   d) Izbor dva ovjerovitelja zapisnika
3. Izvješće Verifikacijske komisije
4. Izvješće Predsjednika o radu SSŠ-a u 2019. godini
5. Izvješće Glavnog tajnika o poslovanju SSŠ-a u 2019. godini
6. Izvješće Nadzornog odbora za 2019. godinu
7. Rasprava po izvješćima i usvajanje izvješća
8. Usvajanje financijskog izvješća SSŠ-a (završni račun) za 2018. godinu
9. Usvajanje rebalansa financijskog plana SSŠ-a za 2019. godinu
10. Usvajanje financijskog plana SSŠ-a za 2020. godinu
11. Usvajanje prijedloga programa rada SSŠ-a za 2020. godinu
12. Usvajanje teksta misije, vizije, generalnih ciljeva i obuhvata Strategije razvoja splitskog sporta
13. Prijem novih udruga u članstvo SSŠ-a
14. Razno

RSS

Nalazite se ovdje: Home Novosti Skupština Splitskog saveza športova