Raspisan natječaj za radno mjesto glavnog tajnika

Na temelju članaka 57., 58. i 59. Statuta Splitskog saveza športova Izvršni odbor raspisuje NATJEČAJ za izbor i imenovanje glavnog tajnika Splitskog saveza športova.

Glavnog tajnika imenuje se na mandat od 4 godine.

Uvjeti za obavljanje poslova glavnog tajnika:

 1. Da je državljanin Republike Hrvatske
 2. Da posjeduje visoku stručnu spremu (završen diplomski studij)
 3. Da ima radno iskustvo od najmanje 4 godine u rangu visoke stručne spreme
 4. Da posjeduje organizacijske sposobnosti i ima dokazane rezultate kao djelatnik u sportu
 5. Da aktivno govori jedan od svjetskih jezika, prvenstveno engleski jezik
 6. Da se nije ogriješio o etička norme i moralna načela sporta i olimpizma
 7. Napredno poznavanje zakonskih i podzakonskih akata koji se odnose na funkcioniranje lokalnih sportskih zajednica
 8. Napredno poznavanje funkcioniranja sustava sporta u Splitu
 9. Napredno poznavanje funkcioniranja sustava sporta u Hrvatskoj
 10. Napredno poznavanje funkcioniranja klubova i udruga članica Saveza
 11. Napredno poznavanje funkcioniranja nacionalnih sportskih saveza i HOO-a
 12. Poznavanje funkcioniranja sustava sporta na međunarodnoj razini
 13. Prednost pri izboru ima osoba koja poznaje sustav i djelovanje sporta, koja je ugledni sportski djelatnik i koja ima iskustva na rukovodećim položajima u sportu

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta za točke od 1. do 6. podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Splitski savez športova, Osječka 11, 21000 Split s naznakom: »Ne otvarati - Natječaj za izbor i imenovanje glavnog tajnika«.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve tražene podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke kandidata (osobno ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela te po mogućnosti adresu elektroničke pošte).

O rezultatima natječaja kandidati/kandidtakinje će biti obaviješteni u roku od 8 dana.

Split, 27. siječnja 2022.

 

 

 

RSS

Nalazite se ovdje: Home Novosti Raspisan natječaj za radno mjesto glavnog tajnika