Izabrani su novi predstavnici Splitskog saveza športova u tijela na razini Grada, Županije i Države

Za predstavnike Saveza u Upravno vijeće Javne ustanove „Športski objekti" imenovani su:

  1. Deni Borozan
  2. Albert Pavlović
  3. Ivo Zoković

Za predstavnika Saveza u Vijeće za provedbu programa prevencije kriminaliteta na području grada Splita imenovan je:

  1. Robert Radica

Za predstavnika Saveza u Zajednicu športskih saveza i udruga Splitsko-dalmatinske županije imenovan je:

  1. Mario Pepur

Za predstavnika Saveza u Odbor lokalnih sportskih zajednica Skupštine HOO-a imenovan je:

  1. Marko Mišura

RSS

Nalazite se ovdje: Home Novosti Izabrani su novi predstavnici Splitskog saveza športova u tijela na razini Grada, Županije i Države