Poziv za predlaganje Javnih potreba u sportu za 2017. godinu

Grad Split u suradnji sa Splitskim savezom športova, na temelju članka 76. Zakona o sportu ("Narodne novine", broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine", broj 26/15), Pravilnika o financiranju i ugovaranju projekata i programa koje provode udruge u Gradu Splitu ("Službeni glasnik Grada Splita", broj 47/2015) i članka 52. Statuta Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita", broj 17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst), dana 7. prosinca 2016. godine objavljuje.

 

POZIV

ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA SPLITA ZA 2017. GODINU,

U OKVIRU RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA U PRORAČUNU GRADA SPLITA ZA 2017. GODINU

Pozivamo sve sportske udruge da se odazovu pozivu za predlaganje Javnih potreba u sportu te u suglasju s rokovima iz Javnog poziva dostave prijedloge za sufinanciranje svojih aktivnosti. Svi potrebiti dokumenti nalaze se u privitku ovoga poziva i mogu se skinuti na sljedećim linkovima. Isti poziv objavljen je na službenim stranicama Grada Splita.

Službeni dokumenti iz Javnog poziva:

 1. Poziv za predlaganje programa Javnih potreba u sportu Grada Splita u 2017. g.
 2. Uvjeti i kriteriji za sudjelovanje u programu Javnih potreba u sportu Grada Splita u 2017. g.
 3. Pravilnik o financiranju programa i projekata koje provode udruge u Gradu Splitu
 4. Upute za izradu programa rada klubova s financijskim planom – 2017 g.
 5. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
 6. Normativi za pripreme i službena natjecanja pojedinačnih sportova
 7. Normativi za službena natjecanja ekipnih sportova
 8. Javne potrebe u sportu 2017. - Obrazac (0) - OPĆI PODATCI
 9. Javne potrebe u sportu 2017. - Obrazac (1) - PROGRAM RADA KLUBA S FINANCIJSKIM PLANOM
 10. Javne potrebe u sportu 2017. - Obrazac (2a) - SLUŽBENA NACIONALNA NATJECANJA
 11. Javne potrebe u sportu 2017. - Obrazac (2b) - TROŠKOVI PRIPREMA KLUBOVA POJEDINAČNOG SPORTA
 12. Javne potrebe u sportu 2017. - Obrazac (3) - SLUŽBENA MEĐUNARODNA NATJECANJA
 13. Javne potrebe u sportu 2017. - Obrazac (4) - STRUČNI RAD
 14. Javne potrebe u sportu 2017. - Obrazac (5) - REZULTATI 2016. - ekipni sport
 15. Javne potrebe u sportu 2017. - Obrazac (6) - REZULTATI 2016. - pojedinačni sport
 16. Javne potrebe u sportu 2017. - Obrazac (7) - Aktivnosti saveza, zajednica i udruga
 17. Javne potrebe u sportu 2017. - Obrazac (8) - Potpore i pokroviteljstva nad natjecanjima
 18. Tablica 1. - POREZNO OPTEREĆENJE
 19. Tablica 2. - BROJ OSTVARENIH NOĆENJA

RSS

Nalazite se ovdje: Home Novosti Poziv za predlaganje Javnih potreba u sportu za 2017. godinu