II. Javni poziv za predlaganje Javnih potreba u sportu za 2017. godinu

Grad Split je suradnji sa Splitskim savezom športova u Slobodnoj Dalmaciji od 31.3.2017. objavio

II. P O Z I V

ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA SPLITA ZA 2017. GODINU (U OKVIRU PREOSTALIH RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA PREMA ODLUCI O PRIVREMENOM FINANCIRANJU GRADA SPLITA ZA PRVO TROMJESEČJE 2017. GODINE).

 

Pozivamo sve udruge koje se nisu stigle prijaviti na I. Poziv da to sada učine.

Rok dostave: 10. travnja 2017. godine

Adresa za dostavu Programa: Grad Split, Služba za sport i sportsku infrastrukturu, Obala kneza Branimira 17, 21000 SPLIT

Svi potrebiti dokumenti nalaze se u privitku ovoga poziva i mogu se skinuti na sljedećem linku:

 

 

RSS

Nalazite se ovdje: Home Novosti II. Javni poziv za predlaganje Javnih potreba u sportu za 2017. godinu