Tiskovna konferencija SKO-a i SSŠ-a

Dana 13.4.2017. godine održana je tiskovna konferencija na kojoj su predsjednik Splitskog kluba olimpijaca Željko Jerkov i predsjednik Splitskog saveza športova Ivan Veštić prezentirali prijedloge odnosno donesene zaključke i stavove bitne za donošenje Nacionalnog programa sporta za razdoblje 2017 - 2022 i izradu novog Zakona o sportu.

U svom uvodnom izlaganju Željko Jerkov je kao najvažniji problem istaknuo činjenicu što se za sport iz državnog proračuna izdvaja tek 150 milijuna kuna, odnosno 1,2 promila u ukupnom proračunu RH.

Pregled donesenih zaključaka odnosno radnji koje je potrebno izvršiti:

1. Osigurati financiranje javnih potreba u sportu iz državnog proračuna na razini minimalno 1% ukupnog proračuna. Preko nacionalnih sportskih saveza financirati programe nacionalnih selekcija i službena klupska natjecanja.
2. Izraditi Nacionalni program sporta (Strategija razvoja sporta RH) pa tek onda donijeti novi Zakon o sportu (NPS mora biti temelj novog Zakona o sportu).
3. Redefinirati položaj sporta u RH, uskladiti ga s njegovom ustavnom pozicijom kao djelatnost od posebnog interesa, utvrditi njegovo financiranje, utvrditi porezne olakšice i normativni okvir.
4. Napraviti kategorizaciju sportova od interesa za RH (bazični, tradicionalni i uspješni).
5. Javne potrebe u sportu na lokalnoj razini treba izraditi na temelju Zakona o sportu i na temelju Nacionalnog programa sporta jasno i sukladno značaju i obuhvatu.
    Treba:

a) definirati status sporta na lokalnoj razini
b) utvrditi načine i izvore financiranja (povećati mogućnosti i izvore financiranja)
c) uspostaviti direktnu zakonodavnu vertikalu lokalnog sporta prema Središnjem državnom uredu za sport (integriranje lokalnog sporta u državnu upravu) - jasnije definirati status sporta unutar proračuna jedinica lokalne i područne samouprave
d) jasnije definirati razgraničenja u sportu (što i do koje razine financiraju JLPU) - Zakonom jasno definirati što je natjecateljski sport u Hrvatskoj


6. Uvesti poreznu olakšicu tvrtkama koje darivaju u sport, bez plaćanja koncesija sportskih klubova, bez plaćanja poreza na dobit sportskih klubova koji vansportskim djelatnostima financiraju sportske aktivnosti, bez plaćanje PDV- a, a za darovanu opremu i sportske rekvizite. Osloboditi ili umanjiti plaćanje PDV-a na ulaznice za sportske priredbe.
7. Definirati status sportskog kluba i postaviti ga za nositelja sportskih aktivnosti i kvalitete (definirati što su to klubovi odnosno odvojiti ih od klasičnih udruga).
8. Treba osnovati registar neprofitnih udruga građana u sportu te iste osloboditi plaćanja poreza na dobit.
9. Definirati Nacionalnim programom sporta izgradnju i unaprjeđenje sportske infrastrukture. Aplicirati na EU fondove i Zakonom utvrditi standarde potrebne sportske infrastrukture u         odnosu na veličinu gradova
10. Obvezno uvođenje tjelesnog odgoja 5 puta tjedno u osnovnim i srednjim školama, uz obvezno uključivanje kineziologa u rad s djecom od 1. do 4. razreda osnovne škole; u tom razdoblju sva djeca moraju naučiti osnove plivanja i vožnje bicikla. Odrediti i definirati osnovnu opremu školske dvorane i školskog igrališta.
11. Zaustaviti prerani odlazak sportaša van Hrvatske utjecajem na krovne svjetske saveze i kreirati nove odnose. Sportaši se ne smiju tretirati kao klasična radna snaga jer to nisu (ne mogu dočekati mirovinu kao aktivni sportaši, sportaši ne mogu biti samostalni obrtnici nego djelatnici na određeno vrijeme/koliko im ugovor traje/).
12. Povećati zastupljenost žena u sportu.
13. Edukacija i status stručnog kadra.
14. Bavljenje sportom mladima mora biti besplatno.

 

 

 

RSS

Nalazite se ovdje: Home Novosti Tiskovna konferencija SKO-a i SSŠ-a