Objava razdjela financijskih sredstava po Javnim potrebama u sportu za 2020. godinu

Na osnovi odluke Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata/programa iz javnog poziva za predlaganje Javnih potreba u sportu za 2020. godinu koja je temeljena na prethodnoj odluci Izvršnog odbora SSŠ-a, donesen je razdjel financijskih sredstava za 2020. godinu.

Razdjel se temelji na sljedećim normativnim aktima:

  1. Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
  2. Kategorizaciji sportova i klubova u gradu Splitu
  3. Pravilniku o sufinanciranju stručnog i administrativnog rada

Glavna lista razdjela financijskih sredstava po Javnim potrebama u sportu za 2020. godinu sadrži sljedeće pozicije iz proračuna Grada:

  1. Programi športskih klubova
  2. Sufinanciranje stručnog rada u sportskim klubovima

Na gornji razdjel (temeljem članka 32. „Uredbe") klubovi mogu podnijeti prigovor u roku od 8 radnih dana računajući od objave (zaključno s 21.5.2020. godine).

Prigovor se ne može podnijeti na odobrene iznose financijskih sredstava, već isključivo na proceduru odnosno povredu prava klubova ili krivi izračun.

Prigovor u pravilu ne odgađa izvršenje odluke o razdjelu financijskih sredstava i daljnju provedbu natječajnog postupka.

Prikazana raspodjela je bazirana na usvojenom proračunu za 2020. godinu i podložna je promjenama koje su najavljene kroz rebalans proračuna za 2020. godinu, uvjetovanim epidemijom korona virusom, odnosno odlukom Gradskog Vijeća Grada Splita.

Glavni razdjel preuzmite na ovom LINKU.

 

 

RSS

Nalazite se ovdje: Home Novosti Objava razdjela financijskih sredstava po Javnim potrebama u sportu za 2020. godinu