Poziv za predlaganje Javnih potreba u sportu za 2018. godinu

Temeljem članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine", broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine", broj 26/15), Pravilnika o financiranju i ugovaranju projekata i programa koje provode udruge u Gradu Splitu („Službeni glasnik Grada Splita", broj 47/15) i članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita", broj 17/09, 11 /10, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst), Grad Split u suradnji sa Splitskim savezom športova objavljuje.

P O Z I V

ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU

GRADA SPLITA ZA 2018. GODINU

Pozivaju se sportski klubovi, sportska društva, savezi i zajednice, odnosno sve pravne osobe (udruge, ustanove, trgovačka društva) koje su registrirane za obavljanje sportskih djelatnosti da se odazovu pozivu za predlaganje Javnih potreba u sportu te u suglasju s rokovima iz Javnog poziva dostave prijedloge za sufinanciranje svojih aktivnosti. S

Rok dostave: najkasnije do 25. siječnja 2018. godine

Adresa za dostavu Programa: Splitski savez športova, Osječka 11, 21 000 Split

Svi potrebiti dokumenti nalaze se u privitku ovoga poziva i mogu se skinuti na sljedećem linku:

RSS

Nalazite se ovdje: Home Arhiva Novosti Poziv za predlaganje Javnih potreba u sportu za 2018. godinu